Tidrapportera enkelt med elektronisk personalliggare

Publicerad 2020-03-06 i Nyheter

Att föra personalliggare är ett krav inom många branscher idag. Den som bedriver verksamhet inom bland annat restaurang-, frisör- eller tvätteribranschen måste enligt lag föra personalliggare.

Den enda branschen du måste föra elektronisk personalliggare är inom bygg. Däremot ser Skatteverket stora fördelar med att föra elektronisk personalliggare och planerar med stor sannolikhet att införa detta på andra branscher likväl.

Att skriva på papper eller i boken har mer nackdelar än fördelar med att boken/papper kan komma bort, spillas mat eller dryck på eller också att man skriver med för dålig penna så att det inte framgår tillräckligt tydligt vem och när man stämplade in och ut.

Läs mer…

vinkallaren

Timetjek uppdaterar nöjeskvarteret Malmborgen från gammal stämpelklocka till elektronisk personalliggare

Publicerad 2019-07-18 i Nyheter

Marcus Walterström, VD & Ägare av nöjeskvarteret Malmborgen berättar om hur de gick från gammal hederlig stämpelklocka till elektronisk personalliggare via Timetjek.

Från hederlig stämpelklocka och manuella löner till elektronisk personalliggare och automatiska löner

Tidigare använde vi den gamla hederliga stämpelklockan samtidigt som personalen skrev in sig på pappersliggaren. Arbetstimmarna sammanställde sedan vår administration i slutet av varje månad som därefter gjorde manuella löner. Detta var givetvis ingen optimal lösning, både anständigt och väldigt tidskrävande då vi har strax över 300 anställda per år. De anställda hade även svårt att överblicka hur många timmar de jobbat en specifik period. De kunde inte heller se sitt schema eller nå sina lönespecifikationer på ett smidigt sätt.

Läs mer…

Undvik ID06 böter med elektronisk personalliggare

Publicerad 2019-01-09 i Nyheter

Skatteverket har redan infört krav på elektronisk personalliggare inom byggbranschen och det är möjligt  att samma krav kommer att ställas på övriga branscher inom en snar framtid. Att ha en elektronisk personalliggare behöver inte bara ses som ett måste – det är praktiskt också. Likväl måste man som arbetsgivare vara medveten om vilka regler som gäller för att inte riskera ID06 böter från Skatteverket.

Den digitala personalliggaren

Enligt lag måste personalliggare föras på arbetsplatser inom byggbranschen, restaurang, tvätteribranschen, frisörbranschen, kropps- och skönhetsvård, fordonsservice samt hos livsmedels- och tobaksgrossister. Syftet är att verka för en sundare konkurrens och motverka svartarbete. Den som redan arbetar inom en av de berörda branscherna vet att en personalliggare är ett sätt att anteckna vem som är på jobbet och när.

Läs mer…

vaxa_stod_Skatteverket_timetjek_personalsystem
arbetsgivardeklaration_individnivå

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Publicerad 2018-07-17 i Nyheter

Inledning

Från och med den 1 juli 2018 börjar de nya reglerna gälla för arbetsgivardeklaration på individnivå. Precis som tidigare måste företag i Sverige med anställda lämna en arbetsgivardeklaration varje månad. Skillnaden på den nya arbetsgivardeklarationen är att istället för en klumpsumma av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt, ska detta specificeras på individnivå.

Läs mer…