fbpx

Tidrapportera enkelt med elektronisk personalliggare

Att föra personalliggare är ett krav inom många branscher idag. Den som bedriver verksamhet inom bland annat restaurang-, frisör- eller tvätteribranschen måste enligt lag föra personalliggare.

Den enda branschen du måste föra elektronisk personalliggare är inom bygg. Däremot ser Skatteverket stora fördelar med att föra elektronisk personalliggare och planerar med stor sannolikhet att införa detta på andra branscher likväl.

Att skriva på papper eller i boken har mer nackdelar än fördelar med att boken/papper kan komma bort, spillas mat eller dryck på eller också att man skriver med för dålig penna så att det inte framgår tillräckligt tydligt vem och när man stämplade in och ut.

Vem ska du anteckna i personalliggaren?

Alla anställda som jobbar skall föras i personalliggaren. Även personal som är oavlönade (exempelvis släktingar, praktikanter m.fl.) eller också inhyrd personal från bemanningsföretag.

Om du är företagsledare eller bedriver enskild näringsverksamhet ska även du och din maka/make samt barn under 16 år föras på samma sätt som anställda i personalliggaren.

Prova Timetjek helt gratis i 14 dagar

Skatteverket gör oannonserade kontroller

Skatteverket gör då och då oannonserade kontroller och det är därför viktigt att personalliggaren alltid finns tillgänglig och är förd på ett korrekt sätt. Om inte ägaren eller ansvarig är på plats vid tillfället måste det finnas någon annan som kan uppvisa personalliggaren.

Om ni för personalliggaren på papper är det extra viktigt att den skrivs med en penna vars skrift ej kan raderas samt att det är tydligt utformat för kontrollanten att göra sin kontroll av personal och tider under en period.

Dryga böter om personalliggaren förs på felaktigt sätt

När Skatteverket kommer på besök görs det identitetskontroller på de som utför arbetet i verksamhetslokalen. Om kontrollanten hittar personer som är i lokalen utan att de är inskrivna i personalliggaren tar Skatteverket ut en kontrollavgift om 12 500 kr plus 2500 kr för varje person som inte är inskrivna i Personalliggaren.

Detta gäller även om personalliggaren är förd på ett felaktigt sätt. Till exempel om man använt en blyertspenna, skrivit otydligt eller matat in felaktiga uppgifter.

Om du anser att Skatteverket gjort en felaktig bedömning kan du givetvis överklaga detta men det är väldigt osannolikt att du får igenom ditt beslut.

Prova Timetjek helt gratis i 14 dagar

Fördelar med elektronisk personalliggare

Med Timetjeks elektroniska personalliggare behöver ni inte tänka att personnummer eller in- och uttid inte framgår då allting är infört och korrekt från början.

Råkar ni spilla, tappa bort eller likande företeelser kan ni också här vara lugna med att all data finns krypterad och uppdaterad i molnet. På så vis kan ni nå all information oavsett om ni är på en dator, mobilen eller läsplatta. Det värsta som kan hända är att datorn, mobilen eller läsplattan går sönder, men då är det bara att röra sig till närmsta enhet med internet för att få tillgång till all data igen.

Timetjeks elektroniska personalliggare fungerar inom alla branscher där det är krav på personalliggare förutom i byggbranschen, där det finns andra specifika lagar, regler och krav.

Personalliggaren måste sparas i två år

Risken finns att en personalliggare på papper sakta men säkert går sönder eller tappas bort. Om Skatteverket gör en kontroll och ni inte kan uppvisa en korrekt förd personalliggare åker ni på dryga böter som kan kosta företaget en avgörande och saftig summa.

Med hjälp av Timetjeks elektroniska personalliggare behöver ni aldrig oroa er över detta. Timetjek lagrar allting i molnet och har separat backup-databaser för att tillhandahålla denna möjligheten om att uppvisa personalliggaren två år tillbaka i tiden och längre tillbaka om detta önskas.

Prova Timetjek helt gratis i 14 dagar